Flytt & uppsägning av hyreskontrakt

Hur går det till att säga upp sitt hyresavtal och flytta?

Här kommer lite fakta, samt blankett & länkar.

Uppsägning­stiden är tre hela kalender­månader. Det betyder att om du säger upp din lägenhet den 31e december så har du kvar ditt hyreskontrakt till och med den 31e mars. Säger du upp ditt avtal mitt i månaden, så räknas din uppsägning från efterföljande månadsskifte. Exempel: säger du upp ditt avtal 15 juni så räknas uppsägningen från och med den 30 juni och löper sedan till och med den 30e September. När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till skatteverket, så att du får rätt folkbokföringsadress, gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post så får du beställa det hos Svensk adressändring.

En uppsägning av ditt hyreskontrakt är bara giltig om det görs skriftligt, ladda hem blanketten här nedan och skicka in den till fastighetsägaren. Vi godtar inga muntliga uppsägningar.


Uppsägning vid dödsfall:

Vid dödsfall gäller lite andra regler när man säger upp kontraktet, då gäller en månads uppsägningstid om dödsbodelägarna så önskar. Detta är under förutsättning att bostaden sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Sägs kontraktet upp senare så gäller tre månaders uppsägningstid, precis som vanligt. Observera att alla delägare i dödsboet måste skriva under uppsägningen. Vem som är ägare av dödsboet framgår av dödsboanmälan som du kan beställa från skattemyndigheten. Kopia på dödsboanmälan ska skickas in till oss ihop med uppsägningen.


Vad gäller under uppsägningstiden:

Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av hyresvärden för visning av din lägenhet. Tänk på att du som hyresgäst är skyldig enligt hyreslagen att visa din lägenhet under din uppsägningstiden.

Du har rätt att vara hemma under tiden visningen sker, men kan också ge hyresvärden ditt godkännande att gå in och visa lägenheten.

El abonnemang:

Kom ihåg att avsluta ditt el abonnemang när du flyttar och be om en så kallad slutavläsning. Annars kan du bli felaktigt fakturerad från elbolaget.

Nycklar:

ALLA nycklar och tvättlås/cylindrar ska lämnas in senast kl 12.00 på avflyttningsdagen. Om inte alla nycklar lämnas tillbaka, eller om de inte kommer in i rätt tid, kommer vi att fakturera dig kostnaden för ett nytt lås med tillhörande nycklar samt en arbetskostnad för låsbytet.

Dags att lämna över lägenheten:

Besiktning av lägenheten kommer att ske i samband med att nycklarna lämnas tillbaka. Vi kommer då att titta på städning, eventuella skador, förråd mm. (läs mer under flyttstädning)

Var försiktigt när du flyttar, det är tyvärr inte allt för sällan som puts från väggarna i trapphuset går sönder vid flytt. Vi noterar innan och efter en flytt, och debiterar för eventuella skador.