Sophantering

Sophantering

Undvik onödiga konflikter / sortera rätt

Det är viktigt att hushållsavfallet sorteras för att undvika att tex  tunnorna inte töms, samt extra avgifter. Kostnader för felsortering kommer i slutändan att läggas på hyran.

Grovsopor körs på egen hand till återvinningscentral.

Har du inte möjlighet att på egen hand köra dina grovsopor till återvinningscentralen kan mindre mängder tas om hand av våra fastighetsskötare efter överenskommelse med hyresvärden. Hanteringen debiteras hyresgästen.

Se sorteringsguider här nedan.